Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2013

in-articulo-mortis
1128 84ba 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viasann sann
in-articulo-mortis
6441 2301 390
Reposted frompanickiller panickiller viasmutnazupa smutnazupa
in-articulo-mortis
in-articulo-mortis
3195 644c 390
in-articulo-mortis
No a my, a my to się nie znamy już prawie
— Happysad - W piwnicy u dziadka
in-articulo-mortis
Gdybym miał serce, pewnie teraz by się właśnie kruszyło.
— Dexter
Reposted fromcheri cheri viacytaty cytaty
in-articulo-mortis
in-articulo-mortis
0250 3573 390
Reposted fromrisky risky viacoffee coffee
in-articulo-mortis
  Nie uważał, że Bóg jest światu do czegokolwiek potrzebny. Jeśli nawet go stworzył (...) i istnieje, to Ziemia i ludzie na niej i tak Go nie obchodzą. Wszystko i tak toczy się tutaj bez Niego...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaDontKillMe DontKillMe
in-articulo-mortis
1787 e18d 390
Reposted frommonig monig viaemotionalanorexic emotionalanorexic
in-articulo-mortis
in-articulo-mortis
3987 b9ff 390
Reposted frombeznazwy beznazwy viahipsters hipsters
3080 bc86 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
in-articulo-mortis
Ból był tak przejmujący, że Lisbeth zatrzymała się w pół kroku, niezdolna do jakiegokolwiek ruchu. Jednocześnie chciała za nimi pobiec. Rozpłatać głowę Eriki ostrą krawędzią blachy. Stała bezwolna, z kotłującymi się w głowie myślami. Analiza konsekwencji. W końcu odzyskała spokój.
Salander, jesteś żenującą idiotką, powiedziała do siebie.
— Stieg Larsson - Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
Reposted fromchcialbymdzismiec chcialbymdzismiec viacytaty cytaty
in-articulo-mortis
 Pocałował mnie i szepnął: - cały czas pamiętałem Twój zapach.
in-articulo-mortis
I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.
in-articulo-mortis
in-articulo-mortis
Czasami spotyka się ludzi setki razy i w ogóle się ich nie zna. Znaczą dla nas tyle, co kołek w płocie. A czasem wystarczy spotkać się raz czy dwa i człowiek czuje się swobodniej niż z osobami, z którymi się wychował.
— Richard Mason - Wiatr nie potrafi czytać
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viacytaty cytaty
in-articulo-mortis
tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość.
— małpa, "pozwól mi nie mówić nic"
in-articulo-mortis
  Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba... trzeba kochać.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl