Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2013

in-articulo-mortis
7295 4bca


If I couldn’t be an actor I would be a professional basketball player. If I could. In the fantasy world, if I was good enough.


If I couldn’t be an actor I would be a professional basketball player. If I could. In the fantasy world, if I was good enough.

If I couldn’t be an actor I would be a professional basketball player. If I could. In the fantasy world, if I was good enough.

If I couldn’t be an actor I would be a professional basketball player. If I could. In the fantasy world, if I was good enough.

If I couldn’t be an actor I would be a professional basketball player. If I could. In the fantasy world, if I was good enough.

If I couldn’t be an actor I would be a professional basketball player. If I could. In the fantasy world, if I was good enough.

Reposted fromklaceha klaceha vianewgirl newgirl
in-articulo-mortis
— Pamiętam, jak byłeś poważnie zakochany. To było jakieś 15 lat temu.
— Potwornie. Ale nie umniejszając tego uczucia, dzięki niemu nauczyłem się, na czym polega ten mechanizm. Czując się niezwykle niepewnie na świecie, znajdujemy osobę, która staje się całą naszą pewnością siebie. Bez niej czujemy się nikim, ponieważ całą naszą pewnością siebie jest ta druga osoba. Kobieta, którą kochałem, dawała mi to poczucie. Wszędzie mogłem z nią pójść i ona była pewna siebie i mnie. Jej pewność mnie była moją pewnością siebie. I do dziś za to ją kocham. Nie musiałem się zmieniać. Mogłem być sobie taką dupą, a ona załatwiała wszystko za mnie. Wchodziła do saloonu, wypierdalając drzwi, miała dwa duże pistolety, olbrzymie poczucie humoru, potrafiła niezwykle życzliwie ze wszystkich kpić i wszyscy ją za to kochali. A ja mogłem sobie spokojnie przy barze pić mleko i już nikt się ze mnie nie wyśmiewał, bo wszyscy bali się jej, tych pistoletów i jej ostrego języka. Była moim nieodłącznym przyjacielem. Jedyną osobą na świecie, która dawała mi poczucie, że nie jestem aż tak beznadziejny, jak mi się wydawało.
— Marek Raczkowski w rozmowie z Magdą Żakowską ("Książka, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki")
in-articulo-mortis
5221 790c 390
in-articulo-mortis
7113 4b08 390
Reposted fromIriss Iriss viaistsoeasy istsoeasy
in-articulo-mortis
7113 4b08 390
Reposted fromIriss Iriss viaistsoeasy istsoeasy
in-articulo-mortis
7113 4b08 390
Reposted fromIriss Iriss viaistsoeasy istsoeasy
in-articulo-mortis
3411 68ba 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaistsoeasy istsoeasy
in-articulo-mortis
7473 0257 390
in-articulo-mortis
7163 bbcb 390
Reposted fromShini Shini viaemotionalanorexic emotionalanorexic

June 01 2013

in-articulo-mortis
0945 17a3 390
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaDisney Disney
in-articulo-mortis

May 29 2013

in-articulo-mortis
No a my, a my to się nie znamy już prawie
— Happysad - W piwnicy u dziadka
9567 ab4d 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
in-articulo-mortis
8463 3064 390
Reposted fromdoedeer doedeer viasann sann
in-articulo-mortis
1374 6303 390
in-articulo-mortis
in-articulo-mortis
Wiesz co jest gorsze od płakania w poduszkę?

Pustka. Taka chwila kiedy po prostu siedzisz i wpatrujesz się w sufit, wiesz, że nie możesz nic zrobić i ogarnia cię to przerażające poczucie bezsilności, które zżera cię od środka.

A Ty nie robisz nic. Po prostu się przyglądasz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
in-articulo-mortis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl